GRUPI CERTIFICATE FSC-C135147 litsents

Alates 27. aprillist 2017 on MetsaProffi metsadel GRUPI CERTIFICATE FSC-C135147 litsents!

SCS Global Services (SCS) on sertifitseerimisasutus, kelle Forest Stewardship Council (FSC) on
akrediteerinud metsamajandamise ja tarneahela hindamiseks. FSC/SCSi sertifitseerimissüsteemi alusel
saavad metsahoolde rahvusvahelistele standarditele vastavad metsamajandamisettevõtted taotleda hea
metsamajandamise sertifikaati, mis lubab neil oma tooteid müües kasutada FSC/SCSi regulaarse
järelevalve all FSC kinnitust ja logo.
SCS kasutab kogu maailmas metsa majandamise hindamiseks looduskaitse ja muude valdkondade
spetsialistidest koosnevaid töörühmi. Sertifitseerimisele eelneva hindamise käigus koguvad ja
analüüsivad SCSi hindamisrühmad kirjalikku materjali, teevad intervjuusid metsamajandamisettevõtte
töötajate ja peamiste sidusrühmadega, kontrollivad dokumente ning korraldavad
metsamajandamisüksustesse kontrollkäike. Pärast asjaoludega tutvumist otsustab SCSi töörühm, kas
taotleja vastab FSC põhimõtetele ja kriteeriumidele.
Aruande ülesehitus
Hindamistulemuste aruanne koosneb kahest osast. A osas esitatakse kokkuvõte üldsusele ja FSC nõutav
taustteave. See osa on üldsusele kättesaadav ja selle eesmärk on anda ülevaade hindamisprotsessist,
metsamajandamise programmidest ja strateegiast ning hindamise tulemustest. A osa lisatakse FSC
sertifikaatide andmebaasi (http://info.fsc.org/) 30 päeva pärast sertifikaadi väljastamist või hiljem. B
osa sisaldab üksikasjalikumat ülevaadet tulemustest ja muud metsamajandamisettevõttele mõeldud
teavet.

Mõned põnevad faktid meie kohta


Millega oleme hakkama saanud

11

Aastat tegutsenud

98

Protsenti klientidest rahul

30000

Taime istutame aastas